Zachorowania

Do naszego przedszkola nie będą przyjmowane maluchy chore
i niedoleczone.

Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci kaszlących, zakatarzonych
(biorących leki) dla dobra ich samych oraz kolegów z grupy.

Wyjątek stanowią ALERGIE – rodzice dziecka z katarem bądź kaszlem alergicznym są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza pediatry lub alergologa.

O zaświadczenia lekarskie (potwierdzające brak przeciw wskazań do obecności na zajęciach) proszeni są także Rodzice dzieci 
POWRACAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PO CHOROBIE 
trwającej „przedszkolny tydzień” czyli 5 dni roboczych.
Zaświadczenie powinien wydać lekarz pediatra w trakcie wizyty kontrolnej.

O wszelkich objawach złego samopoczucia tj. gorączka, stan podgorączkowy, ból głowy, gardła, ucha, brzuszka, silny kaszel, katar, biegunka, wymioty
Nauczyciele mają obowiązek poinformować Rodziców telefonicznie 
i prosić o  zabranie malucha do domu.

Prosimy o informowanie nauczycieli o wystąpieniu w rodzinie chorób zakaźnych oraz wirusów.

W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych lekarstw.

Warsztaty teatralne w przedszkolu