Historia Sztuki w przedszkolu

Historia sztuki w przedszkolu,
czyli jak rozwijać ekspresję twórczą dzieci

Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych – realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą. Poznawanie dzieł znanych artystów umożliwia dzieciom wejście w świat historii sztuki, inspiruje je do tworzenia i rozwijania własnej wyobraźni twórczej. Wprowadzenie dzieci w świat dawnych i obecnych przeżyć estetycznych, zmniejszenie dystansu pomiędzy dziełem sztuki a małym odbiorcą, to jedno z zadań wychowania estetycznego.

Każda epoka wypracowała swój własny, niepowtarzalny i oryginalny styl tworzenia. W każdej żyli i tworzyli artyści, którzy pozostawili po sobie ogrom dorobku plastycznego w postaci dzieł malarskich, rzeźbiarskich, architektonicznych. Należy zachęcać dzieci, aby czerpały z tej sztuki inspiracje dla własnych prac.

Celem owych zajęć jest rozwój umiejętności plastycznych dzieci inspirowany wybranymi dziełami znanych artystów, tworzących od starożytności do czasów nowożytnych. Poznanie historii sztuki, dzieł tworzonych w różnych okresach, sposobów malowania, zmiany stylów tworzenia to nieodzowne elementy zajęć z dziećmi, będące wstępem do tworzenia przez nich własnych prac.

Zadaniem tych zajęć, oprócz poznania wybranych elementów historii sztuki, jest nauczenie dzieci patrzenia na otaczający świat poprzez pryzmat kształtów i kolorów, kresek i plam, uczynienie małego dziecka aktywnym, wrażliwym i otwartym. Ważne jest, aby prace plastyczne wykonywane przez dzieci pozwoliły im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy.

HISTORIA SZTUKI – TEMATY 2020/2021

WRZESIEŃ

„PODRÓŻ W CZASIE – MALARSTWO JASKINIOWE (Jaskinia Lascaux)” (prehistoria)

PAZDZIERNIK

„NIKE Z SAMOTRAKI” – jesteśmy rzeźbiarzami (szt. starożytna)

LISTOPAD

„WAZY GRECKIE” – starożytne naczynia (szt. starożytna)

GRUDZIEŃ

„OWOCOWE PORTRETY” – Giuseppe Arcimboldo (szt. średniowiecza)

STYCZEŃ

„PEJZAŻOWO” – William Turner  – impresjonizm (szt. nowożytna)

LUTY

„PUENTYLIZM I KROPKA” – Georges Seurat  (szt. nowożytna)

MARZEC

„NA JAPOŃSKIM MOSTKU” – Claude Monet (szt. nowożytna)

KWIECIEŃ

„CZTERY PORY ROKU WEDŁUG ALFONSA MUCHY” (szt. nowożytna)

MAJ

„TWORZYMY FROTAŻ” – Max Ernst (szt. współczesna)

CZERWIEC

„CO TO JEST DYPTYK?” – Andy Warhol (szt. współczesna)