Plan dnia

Ramowy plan dnia

Przedszkola Beniaminek

gr. 2-latków oraz gr. 3-latków

7.00 – 8.45

zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych;

ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym  i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

9.00

śniadanie

czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku 🙂

9.40

zajęcia edukacyjno-wychowawcze (realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego),

zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, imprezy okolicznościowe, zajęcia z języków obcych, zajęcia dodatkowe

spacer / plac zabaw

12.00

 

12.45 -14.15

(1,5 godz.)

obiad

czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; 

odpoczynek poobiedni

dzieci które nie śpią – relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, gimnastyczne, wyjście z przedszkola

15.00

podwieczorek

czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

15.15 – 18.00

Spacer, zabawy integracyjne (w sali lub na placu zabaw)

warsztaty popołudniowe, ZAJĘCIA DODATKOWE: ROBOTYKA, TANIEC TOWARZYSKI, balet, sztuki walki itp. (3 latki + )

 

W sytuacji gdyby maluszki były wcześniej głodne, będziemy rozdzielać obiad na dwie części.

Przykładowo: zupa byłaby podawana o godz.11.00, drugie danie 12.15.

W trakcie prowadzenia codziennych zajęć z dziećmi różne formy ich aktywności oaz różne sfery ich rozwoju wzajemnie się przenikają. Zabawy muzyczne, taneczne, językowe, teatralne są prowadzone jednocześnie z zabawami ruchowymi.

Przykładowo zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie odbywa się poprzez słuchanie opowiadań, zabawy teatralne i konstrukcyjne. Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości osiągamy także poprzez aktywność plastyczną dziecka oraz teatralną.

W przedszkolu nie chodzi o „ aptekarską dokładność” w planowaniu aktywności dzieci, ale o zapewnienie zróżnicowanej, bogatej, zrównoważonej i zintegrowanej oferty rozwojowej.

Zróżnicowanie zadań, czasu ich trwania, rodzaju aktywności wynika z wieku podopiecznych, możliwości, upodobań, zdolności.

Bardzo interesujące jest prowadzenie zajęć w grupie zróżnicowanej wiekowo.

Taka grupa pozwala wprowadzać nauczycielowi tzw. „metodę projektów” i opierać się na aktywności własnej dzieci. Aktywność własna dzieci, samodzielność jest głównym motorem rozwoju oraz zachowań o charakterze innowacyjnym i twórczym. A do TEGO dążymy.

Realizacja projektów będzie w inny sposób angażowała starsze dzieci (rozwijając przy okazji ich samodzielność) podczas gdy młodsze będą korzystały (uczyły się) na podstawie doświadczenia starszych, pełniąc rolę współpracowników, pomocników, obserwatorów.

Przykładowo robiąc wspólny plakat (collage) na powitanie jesieni, dzieci starsze mogą samodzielnie wycinać liście lub jesienne pejzaże z gazet i widokówek, mogą zaplanować projekt graficzny. W tym czasie, młodsi lub mniej sprawni koledzy mogą pomagać w przyklejaniu elementów albo obserwować (uczyć się) nawet bawiąc się obok.

Sukces współpracy z grupą zróżnicowaną wiekowo będzie większy, jeżeli nauczyciel będzie pracował nad rozwojem współpracy miedzy dziećmi i wykorzystywał to w codziennych zajęciach. Udzielanie przez starsze dzieci wskazówek młodszym lub słabszym, uczenie i pomoc w codziennych, czynnościach rozwija, zwiększa samodzielność i poczucie wartości.

Młodsi zaś zyskują nową wiedzę i poznają nowe umiejętności, są bardziej zaciekawieni i zainteresowani. Z biegiem czasu każdy mniejszy obserwator, będzie chciał uczestniczyć w projektach w coraz większym zakresie. Wykazać się, i pokazać że tez już wie i potrafi 🙂