Interaktywna podłoga multimedialna

Jej możliwości dają nauczycielom wręcz nieograniczone warunki łączenia NAUKI I ZABAWY. Zajęcia z użyciem tej niezwykłej pomocy dydaktycznej są fascynujące i niesamowite (przez swoją odmienność) zarówno dla dzieci jak i dorosłych, dodatkowo są niezwykłym przeżyciem emocjonalnym. Integrują w jedną całość wszystkie formy aktywności dziecka – w sposób niezwykle oryginalny i odmienny od dotychczasowej, klasycznej oferty dydaktycznej.

Edukacja – Specjalny pakiet animacji pozwala prowadzić edukację poprzez zabawę. Dzieci wprowadzone zostają w świat kolorów, dźwięków i przyrody. Poznają m.in. zwierzęta, pory roku, liczby czy też instrumenty muzyczne. Atrakcyjna forma prowadzenia zajęć, pozwala szybciej przyswajać nowe wiadomości, rozwijać spostrzegawczość, integrację sensoryczną, kreatywność.

Rozwój – Wpływ proponowanych gier i zabaw na rozwój dzieci, jest poparty pozytywną opinią Zakładu Psychologii Rozwojowej na Uniwersytecie Lubelskim. Wpływ ten dotyczy przede wszystkim koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowej, słuchowej, ruchowej czy językowej. Kształtuje również umiejętności analizy, syntezy i integracji materiału percepcyjnego, rozwoju orientacji przestrzennej. Gry i zabawy powstały przy współpracy z wykwalifikowanymi psychologami i pedagogami.

Zabawa – interakcja polega na połączeniu ruchu z wyświetlanym obrazem. Zestaw zawiera wiele gier i wizualizacji interaktywnych. Zabawy i gry możemy wykorzystywać w trakcie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, lekcji języka obcego, rytmiki, gimnastyki, muzyki, tańca i wprowadzania wręcz we wszystkie dziedziny nauki. 

Język angielski w przedszkolu - Łagiewniki, Kraków