Przedszkole Mogilska Tower Kraków

Treningi logopedyczne

 

Każdego dnia w naszym przedszkolu wykonujemy ćwiczenia oddechowe.

Oddychanie jest czynnością ważną dla poprawnego mówinienia, a także dla poprawnego rozwoju naszego aparatu artykulacyjnego. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów na wszystkich szczeblach edukacji.

Po koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody w posługiwaniu się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, toteż powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

Ćwiczenia oddechowe, które proponujemy naszym przedszkolakom mają na celu:

  • Wyrobienie oddechu przeponowego
  • Poszerzenie pojemności płuc
  • Rozróżnianie fazy wdechu i wydechu
  • Wyrobienie umiejętności pełnego i szybkiego wdechu i wydłużenia fazy wydechowej
  • Mówienia na wydechu
  • Dostosowania długości wydechu do czasu trwania długości wypowiedzi
  • Zsynchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi

Wyżej wymienione ćwieczenia będziemy wykonywać systematycznie po około 5 minut, uwzględniając rozmaite formy aktywności.

O ważności tych zajęć przekonują najnowsze badania stwierdzające, że dzieci z wadami wymowy w grupach przedszkolnych są najliczniejszą grupą spośród wszystkich grup, które wymagają pracy korekcyjnej.