Język angielski

W Przedszkolu Beniaminek przywiązujemy dużą wagę do nauki języka angielskiego.

Zajęcia odbywają się CODZIENNIE we wszystkich grupach wiekowych.

Oczywiście w godzinach przedpołudniowych wtedy, kiedy przedszkolaki są najbardziej chętne do nauki i uczestniczenia we wszelkiego typu aktywnościach.

Język angielski nie jest u nas dodatkowo opłacany – zajęcia obejmuje comiesięczne czesne.

METODY STOSOWANE W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 Podczas moich lekcji staram się łączyć zabawę z nauką. Zdając sobie sprawę z tego, że małe dziecko w procesie uczenia się doświadcza języka obcego całym sobą,  wykorzystuję ruchliwość dzieci, angażując je w rożne zabawy ruchowe z zastosowaniem jezyka docelowego, przez co łączę  przyjemne z tym co jest pożyteczne i atrakcyjne dla maluchów- naukę poprzez doświadczenie z mile spędzonym czasem podczas lekcji. Sięgam również po dużą ilość materiałów dydaktycznych,  które ułatwiają dzieciom zapamiętywanie nowo poznanego słownictwa, wywołują związane z nim skojarzenia i umożliwiają szybszą akwizycję  języka obcego oraz osłuchanie się ze zwrotami w tym języku, są to – obrazki, karty do gry, zabawki, nagrania CD, wierszyki,  piosenki  oraz inne przedmioty i rekwizyty. Dzięki  sumiennie przygotowanej przeze mnie lekcji pragnę wprowadzić najmłodszych uczniów w niezwykły świat języka angielskiego w wesoły i ciekawy sposób, aby każdy z nich był w stanie zapamiętać jak najwięcej przekazanej  treści i jednocześnie dobrze się mógł bawić wspólnie ze wszystkimi dziećmi oraz nauczycielem.

Mój program nauczania języka angielskiego jest złożony z kilku sprawdzonych i skutecznych metod  służących do uczenia języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym (2-6 lat).

Wykorzystane metody w programie :

Reagowanie ruchem i ciałem na polecenia – Total Physical Response (TPR)
Metoda ta ułatwia szybszą akwizycję drugiego języka poprzez reagowanie na polecenia nauczyciela całym sobą. Dzieci zapamiętują przekazywane informacje poprzez skojarzenia z różnymi gestami, mimiką i czynnościami, które mają okazję same wykonać w sposób indywidualny – naśladująć lektora.

Metoda Callana
Jest to idealny sposób dla ucznia na wyuczenie się perfekcyjej i szybkiej odpowiedzi.  

Nauczyciel zadaje pytanie i żąda szybkiej i poprawnej odpowiedzi. Tak długo zadaje to samo pytanie i tak długo otrzymuje jedną i tą samą odpowiedz, aż będzie ona brzmieć bezbłędnie. Jest to też  dobry sposób na wyuczenie dziecka szybkiej reakcji na zadane pytanie.

Naturalne przyswajanie (Natural Approach)
Komunikacja w sali przedszkolnej 50: 50 (język obcy: język ojczysty). Metoda ta zakłada aktywne stosowanie języka obcego podczas lekcji (słowo- tłumaczenie, polecenie- tłumaczenie itd).

Powyższa metoda kładzie ogromny nacisk na to, aby najmłodsze dzieci uczyły się języka angielskiego w sposób naturalny tak jak języka ojczystego.

 Metody oparte na obserwacji (Pokaz i Opis)
Metody te zakładają częste użycie rozmaitych materiałów dydaktycznych stymulujących pamięć uczniów i ułatwiające zapamiętywanie informacji poprzez wizualne skojarzenia  (obrazki, zabawki, przedmioty, gesty, mimika itd.).

Próby i błędy (Trial and Error)
Metoda ta rozwija u dzicka umiejętność  rozumienia  ze słuchu. Poprawność fonetyczna wymowy przychodzi z czasem, ważne jest zaangażowanie dziecka w proces uczenia się oraz jego nauka poprzez doświadczenie i popełnianie błędów oraz zdolność do poprawiania ich samodzielnie na pózniejszych etapach nauki.

Metoda oparta na tekstach (Text-based method)Praca z dużą ilością tekstów- wierszyków, piosenek, których łatwo jest nauczyć się na pamięć i powtórzyć. Działają rownież korzystnie na wyobraznię dziecka  i zdolność jego abstrakcyjnego rozumienia usłyszanych treści bez pomocy wizualnych materiałów dydaktycznych.

Metoda audiolingwalna (Audiolingual method)
Zakłada wielokrotne powtarzanie i utrwalanie poznanego materiału oraz nacisk na rozumienie ze słuchu. Ważny jest nie program tematyczny kursu i ilość zagadnień lecz te informacje, które zapamiętali uczniowie.