Beniaminek na co dzień

Zabawa jest podstawową i najbardziej naturalną forma aktywności dziecka, sprzyja jego prawidłowemu rozwojowi, nauce i poznawaniu otaczającego świata. W naszej codziennej pracy z dziećmi opieramy się na pedagogice zabawy. Jej głównym celem jest rozwijanie twórczości i aktywności własnej. Aktywność własna przedszkolaka jest motorem wszelkiego postępu i rozwoju, daje możliwość samodzielnej kreacji otaczającej rzeczywistości, innowacyjnego podejścia do napotykanych problemów, pozwala się rozwijać i myśleć w oderwaniu od utartych schematów i wzorów zachowań.

Dewizą Beniaminka jest:
„Zabawa to praca dziecka, to jego zawód i jego życie”.

Ucząc się przez zabawę nasze dzieci:

  • rozwijają się intelektualnie i kulturalnie,
  • poznają różnorodne relacje międzyludzkie,
  • eliminują charakterystyczny dla każdego przedszkolaka egocentryzm,
  • rozwijają uczuciowość (kształtują wrażliwość własną i innych),
  • uświadamiają sobie własne możliwości fizyczne i budowę swojego ciała.

Głównym celem naszego przedszkola jest rozwijanie wszelkich wykazywanych zdolności i zainteresowań maluchów. Realizacji tego celu sprzyja indywidualne podejście do każdego wychowanka oraz różnorodność proponowanych zajęć. Wszystkie zajęcia maja charakter wielopoziomowy dostosowany do indywidualnych potrzeb, zdolności i możliwości dzieci. Ma to wielki wpływ na kształtowanie się osobowości małego człowieka i zwiększa jego szanse na powodzenie w szkole oraz w dorosłym życiu.