Nasze codzienne zajęcia

W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zajęcia we wszystkich grupach rozwijały wyobraźnię, pomysłowość i kreatywność.
Dzięki temu nasze przedszkolaki stają się bardziej samodzielne, zdobywają umiejętności radzenia sobie w najróżniejszych sytuacjach, wykazują własną inicjatywę.

Pragniemy aby poprzez naukę i zabawę w Beniaminku maluchy otwarły się na otaczający świat, umiały dokonywać samodzielnych wyborów, rozwinęły sprawność i radość odkrywania tego co nowe i nieznane oraz zdobyły  umiejętność samodzielnej nauki.

Nasze zajęcia przygotowywane są na podstawie:

 • Zatwierdzonych programów wychowania przedszkolnego
 • Pedagogiki zabawy
 • Metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne
 • Metody „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz
 • Zabaw fundamentalych

Zajęcia w Beniaminku mają charakter tematyczny. Każdy tydzień a co za tym idzie każdy dzień przedszkolaka ma swój temat przewodni. Wokół tego tematu koncentrują się wszystkie zajęcia dydaktyczne, artystyczne, gry, zabawy, wycieczki.

Wiąże się to ze specyfiką postrzegania świata przez dziecko w wieku przedszkolnym. Wszystko co nasze dziecko otacza, co do niego dociera – postrzegane jest globalnie, jest nierozerwalną całością.

Dla naszych dzieci przygotowaliśmy:

 • Warsztaty teatralne
 • Historię sztuki
 • Warsztaty artystyczno-plastyczne
 • Warsztaty muzyczno-taneczno-rytmiczne
 • Język angielski (4 razy w tygodniu)
 • Gimnastykę ogólno-rozwojową z elementami korekcyjnej
 • Edukację zdrowotną
 • Zajęcia ekologiczne
 • Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka
 • Zajęcia matematyczne i logiczne
 • Kulturoznawstwo
 • Bajkoterapię